Informacje techniczne | drukarnia APS

  • drukujemy wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta, jednocześnie nasze profesjonalne studio graficzne pozwala przygotować projekt wg życzenia Klienta od A do Z;

 

  • przed przekazaniem materiałów do druku, każdy plik graficzny jest dokładnie sprawdzany pod względem technicznego przygotowania. Jeśli istnieje konieczność poprawek w dostarczonych materiałach na życzenie Klienta można dokonać ich w naszym studiu graficznym, następnie plik zostanie odesłany do sprawdzenia w celu korekty lub akceptacji do druku.

 

Pliki do druku

  • Najpopularniejszym zamkniętym plikiem do druku jest tzw. PDF wygenerowany z profesjonalnego programu do grafiki komputerowej np. programy pakietu Adobe czy Corel Draw, możemy również przyjąć materiały w pliku otwartym, jednak istnieje możliwość przekłamań pomiędzy konwersjami programów, tak więc po zamknięciu pracy pliku PDF zostaje ona skierowana do Klienta do sprawdzenia. Pliki programów biurowych np. MS Office
    i wygenerowane z nich pliki PDF nie stanowią materiału do druku, mogą jedynie posłużyć jako wzór do wykonania profesjonalnego projektu.

 

  • W pliku otwartym grafiki (zdjęcia, bitmapy) powinny być przygotowane w rozdzielczości min. 300 ppi w przeciwnym razie po wydrukowaniu mogą być widoczne charakterystyczne piksele, spłaszczone warstwy (tiff, psd). Kolorystyka w skali barw CMYK, wszystkie obiekty zawierające model koloru RGB zostaną zamienione na CMYK automatycznie, prosimy zwrócić uwagę, że nieskalibrowany monitor i zwykła kolorowa drukarka nie odwzorowują kolorów, które uzyskuje się w druku. Profesjonalny proof, który możemy na życzenie przygotować do wglądu przed rozpoczęciem druku pozwoli zweryfikować kolorystykę pracy wykonanej w skali barw CMYK. Do sprawdzenia kolorów Panton (kolory specjalne) pomocne są odpowiednie próbniki kolorów dostępne do wglądu.

 

  • Teksty w pliku otwartym powinny być zamienione na krzywe, tekst w kolorze czarnym powinien składać się wyłącznie ze 100% K, jeśli projekt zawiera grafikę umieszczoną przy samej krawędzi druku – powinna zostać wysunięta min. 3 mm w poza krawędź na tzw. spad (do oprawy zeszytowej wielostronicowej min. 5 mm). Elementy tła nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, aby mogły być odcięte co pozwoli uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku cięcia, również bardzo ważne jest aby zachować marginesy wewnętrzne w przypadku tekstów, logotypów i odsunąć je min. 3 mm od krawędzi aby z kolei uniknąć ich przycięcia.

 

  • Strona dokumentu powinna być wyśrodkowana na formacie strony, jeśli praca ma być sztancowana (wycinany specjalny kształt) wykrojnik powinien zostać umieszczony na dodatkowej warstwie, oznaczony kolorem dodatkowym nadrukowanym z zaznaczonymi miejscami bigowania.

 

Do wszystkich plików prosimy dołączyć poglądowy jpg lub pdf w rozdzielczości zapewniającej czytelność.